Specialistbyrån Rekrytering

Vill du arbeta med avancerade förhandlingar på nationell och internationell nivå?

Circle

01

Vill du utvecklas till att bli specialist i förhandling och arbetsrätt?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt

Specialistbyrån i arbetsrätt är Sveriges största arbetsrättsbyrå med nöjda klienter som representerar både arbetsgivare och arbetstagare. Vi företräder i närmare 1000 ärenden per år och har en gedigen erfarenhet inom förhandling i kombination med specialistkompetens inom det arbetsrättsliga området. Våra jurister har djupgående kunskap inom de olika yrkesbranscherna och inom olika kollektivavtalsområden. De har därtill kännedom om vad som kan betraktas som exempelvis gängse sed inom just det området eller andra särbestämmelser gällande inom just det området. Detta gör att Specialistbyrån i arbetsrätt sammantaget har samlat kompetens som är omfattande avseende allt ifrån kollektivavtalen, anställningsavtal, delägarskap, partnerskap, optionsavtal, provisionsavtal, bonusavtal, konkurrensklausuler, olika nivåer av sekretessavtal, etc mellan såväl svenska som utländska parter, för tjänstgöring i Sverige såväl som utomlands.

Om en klient upplever problem med en arbetsgivare eller en anställd tillhandahåller byrån en kostnadsfri förbedömning av ärendet. Detta för att klienten ska kunna ta ställning till situationen och få information om vilka möjligheter som finns. Privatpersoner och företag kontaktar byrån för omorganiseringar, frågor kring uppsägning och avsked eller med skadeståndsanspråk mot en f.d anställd eller arbetsgivare. Hos oss arbetar juristerna med att lösa alla slags utmaningar inom arbetsrätten, det kan även röra fabriker som ska flytta till utlandet eller omorganisera hundratals anställda, i vissa fall avser istället ärendet stora digitala multinationella eller andra jättar som ska etablera sig på den svenska marknaden. Det kan även röra frågor om anställningsförhållanden, avgångsvederlag eller andra frågor relaterade till arbetsmiljön.

Specialistbyrån i arbetsrätt utgår från Stockholm, Malmö, Halmstad, Göteborg, Borlänge med mera. Det gör att vår flexibilitet och tillgänglighet är enorm inom den arbetsrättsliga marknaden. Vi har kapacitet att snabbt vara på plats och jobbar konstant med att kunna optimera vårt arbete.