Karriär

Vill du arbeta med avancerade förhandlingar på nationell och internationell nivå?

Circle

01

Vill du utvecklas till att bli specialist i förhandling och arbetsrätt?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt

På Specialistbyrån i arbetsrätt arbetar vi som är vinnare.

Det innebär att var och en av oss har en vinnande personlighet. Det handlar inte om att ha rätt i alla lägen utan att få rätt. Vår attityd är att vi löser alla utmaningar och vänder situationer till vår fördel. Nyckeln till vår framgång är ett team där alla är fokuserade och arbetar målmedvetet. Våra prestationer bedöms efter det resultat vi levererar till våra klienter.Vi sätter klienten först oavsett veckodag eller helgdag.

På Specialistbyrån i arbetsrätt arbetar jurister med lägst en Jur.kand. men de flesta av våra anställda har även en examen på än högre nivå med specialinriktning mot arbetsrätt. Flera av våra jurister har internationell erfarenhet som de erhållit både under och efter de tagit sin juristexamen. Erfarenheten är varierande från praktiktjänstgöring vid Regeringens ständiga representation i Bryssel till internationella uppdrag åt svenska branschorganisationer avseende representation och förhandling med EU kommissionen eller andra överstatliga eller privata organisationer. Förhandling, strategisk och taktisk planering, rättsutredande och processande är några av de arbetsuppgifter som våra jurister ägnar sig åt. Byrån tillhandahåller därför internutbildningar för samtliga nyanställda som främst fokuserar på upprättande av förhandlingsstrategier- och därefter avancerade tekniker inom förhandling, legal kunskap inom arbetsrätt, rättspraxis och doktriner. För byråns jurister inom processrätt finns internutbildningar med fokus på de strikt processuella aspekterna kombinerat med ett program utifrån Byråns erfarenheter och kompetens inom det rättsområdet tillsammans med det övriga processrättsliga området som då blir aktuellt.

Byråns jurister arbetar främst inom tre områden; Förhandsbedömning av ärendet, arbetsrättslig förhandling och arbetsrättslig processrätt. Flera av våra jurister har varit, eller är, verksamma inom både förhandling och processrätt medan andra av jurister är verksamma inom arbetsrättslig förhandling med ett underhuvudområde definierat av en särskild yrkes- eller kollektivavtalsområde.

Du kan läsa mera om Specialistbyrån på sociala medier.

Sakkunnig förhandlare, Karl Gustavsson

Jag har hela mitt yrkesliv arbetat med förhandling, bland annat företrätt hela branschorganisationer i EU och deltagit vid förhandling av frihandelsavtal, inget har dock kunnat matcha det förhandlingsteam och framförallt den förhandlingsmetodik och taktik som utbildas av Specialistbyrån och som tillhandahålls av Specialistbyrån.

Jur. Kand. Henric Einarsson

Jag hade redan jobbat med arbetsrätt i 15 år när jag började på Specialistbyrån, men det var först när jag kom hit som jag verkligen lärde mig avancerad arbetsrätt.

Jur. Kand. Alexander Rådström

Specialistbyrån i arbetsrätt är en pragmatisk arbetsplats där juristens prestation bedöms efter klientens resultat. Det är oerhört utvecklande och motiverande för oss jurister att det viktiga inte är att ha rätt utan att få rätt.