Traineeprogram

Vill du arbeta med avancerade förhandlingar på nationell och internationell nivå

Circle

01

Vill du utvecklas till att bli specialist i förhandling och arbetsrätt?

Circle

02

Vill du ha mycket inspirerande och kunniga kollegor?

Circle

03

Skrolla nedåt

Specialistbyrån tillhandahåller ett traineeprogram för nyexaminerade jurister. Programmet innebär att den nyexaminerade juristen följer en av byråns specialister under hela arbetsveckor. Praktiken består av att vara med och förbereda förhandlingsstrategier och implementera förhandlingslösningar vid pågående förhandlingar. Arbetet bedrivs från den region där specialisten utgår och traineejuristen medföljer specialisten under dennes arbete.

Uppdragen utförs i huvudsak i den region där juristen är stationerad men ibland förekommer arbeten i annan region men även utomlands. Traineeprogrammet innebär att traineejuristen uppbär dels en anställning vid byrån (om antingen 50% eller 75%) och dels genomför praktiktjänstgöring vid byrån (antingen 50% eller 25%). Detta under en period om 4-6 månader. Traineejuristen får även medverka vid internutbildningar i förhandlingsstrategi, förhandlingsteknik, arbetsrättsjuridik, processjuridik med mera.

Syftet med traineeprogrammet är att traineejuristen ska få en grundläggande introduktion till yrket som specialistjurist inom det arbetsrättsliga området. Under traineeprogrammet förekommer kontinuerlig utvärdering av traineejuristens förutsättningar och utveckling. De traineejurister som visar potential och bedöms ha förmåga och kapacitet att utvecklas inom det arbetsrättsliga området kan komma att erbjudas anställning vid byrån efter fullfört traineeprogram.